So sánh sản phẩm

Sản phẩm

  • Mẫu hộp gọi tầng và bảng điều khiển thang máy

    Mẫu hộp gọi tầng cho thang máy

    Khách muốn gọi tầng chỉ cần ấn vào nút lên nếu muốn lên và nút xuống nếu muốn đi xuống. Đèn sẽ sáng báo hiệu nhận được lệnh gọi. Khi đến tầng đèn nút ấn sẽ tắt.

  • Chat Facebook